Đặt mục tiêu bạn sẽ đạt được (Phần 1)

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng nhiều người phải vật lộn với việc đặt ra mục tiêu hơn là hoàn thành chúng. Ngồi xuống và thực sự suy nghĩ về những gì Chúa muốn chúng ta làm với cuộc sống của mình thường là phần khó nhất.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa những người thành công vừa phải trong cuộc sống và những người thành công cao là họ có viết ra những mục tiêu xác định được hay không.

Kinh thánh cũng không im lặng về việc lập mục tiêu. Sách Châm ngôn thường xuyên nói về việc thiết lập các mục tiêu:

  • “Nếu mục tiêu của bạn tốt, bạn sẽ được tôn trọng” (Châm ngôn 11:27 GNT).
  • “Chúng ta nên lập kế hoạch, trông cậy vào Chúa chỉ dẫn chúng ta” (Châm ngôn 16: 9 TLB).
  • “Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng được xây dựng bằng cách lập kế hoạch khôn ngoan, trở nên vững mạnh thông qua ý thức chung và thu lợi nhuận tuyệt vời bằng cách bám sát thực tế” (Châm ngôn 24: 3-4 TLB).

Đức Chúa Trời coi việc chúng ta có những mục tiêu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống (hôn nhân, gia đình, công việc, tài chính, thể chất, v.v.) là điều hữu ích và để chúng ta làm việc hướng tới những mục tiêu đó.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không chỉ bảo chúng ta phải đặt mục tiêu. Nó cung cấp cho chúng tôi một mô hình thiết lập mục tiêu.

Hãy xem câu chuyện về Áp-ra-ham và người hầu của ông trong Sáng thế ký 24. Trong NIV, bạn sẽ thấy từ “thành công” năm lần trong văn bản. Đây là chương thành công của Kinh thánh. Đoạn văn dạy chúng ta cách thiết lập và đạt được mục tiêu.

Với tư cách là người hầu của Áp-ra-ham, Eliezer, bắt đầu tìm một người vợ cho Y-sác, ông đã làm theo 10 bước cụ thể. Ngày nay 10 bước này hoạt động tương tự như chúng đã làm vào thời Áp-ra-ham.

Tôi sẽ chia sẻ năm bước đầu tiên trong tuần này và năm bước còn lại vào tuần sau.

1. Xác định vị trí của bạn.

Trước khi đặt bất kỳ mục tiêu nào cho bản thân, hãy hiểu hiện tại bạn đang ở đâu. Nếu bạn bị lạc trên đường đến nhà tôi, trước tiên tôi cần hỏi vị trí của bạn để giúp bạn đến nơi cần đến.

Điều đó đúng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Trước khi bạn có thể biết mình muốn đi đâu, bạn cần biết mình đang ở đâu. Điều này cũng đúng đối với đời sống tinh thần của bạn. Tôi kiểm tra tâm linh khoảng mỗi quý một lần.

Áp-ra-ham đã làm điều này trước khi gửi Eliezer đi sứ mệnh của mình. Sáng thế ký 24: 1 nói, “Áp-ra-ham bây giờ đã già, tuổi đã cao và Chúa đã ban phước cho ông về mọi mặt.” Áp-ra-ham biết Đức Chúa Trời đã hứa sẽ sinh sôi nảy nở dòng dõi của ông qua nhiều thế hệ, nhưng con trai ông vẫn chưa có vợ. Anh ấy quyết định tốt hơn là nên làm gì đó trước khi quá muộn.

2. Xác định mục đích của bạn.

Hình dung mục tiêu của bạn. Áp-ra-ham nói, “Hãy trở về đất nước của tôi, đến đất của những người thân của tôi, và lấy một người vợ cho con trai tôi là Y-sác” (Sáng thế ký 24: 4). Áp-ra-ham xác định rõ ông muốn gì. Sau đó, anh ta bổ sung thêm một số điều kiện khác. Ông muốn vợ của Y-sác có cùng quốc tịch, cùng quê và cùng tín ngưỡng.

Bạn sẽ không bao giờ hoàn thành một mục tiêu mơ hồ. Một mục tiêu mơ hồ không có sức hút. Thêm vào đó, bạn sẽ không bao giờ biết liệu mình đã hoàn thành nó hay chưa.

Ví dụ, khi bạn đang cố gắng hoàn thành một mục tiêu, hãy tự hỏi mình ba câu hỏi:

  • Tôi muốn trở thành gì?
  • Tôi muốn làm gì?
  • Tôi muốn có gì?

Sau khi bạn trả lời những câu hỏi đó, hãy tìm hiểu cụ thể hơn nữa. Muốn nhà thờ của bạn tiếp cận nhiều người hơn? Hãy tự hỏi bản thân, “Chúng ta muốn tiếp cận ai?” Bạn muốn bắt đầu một nhà thờ mới? Hãy tự hỏi bản thân, “Ở đâu?”

3. Khám phá một lời hứa.

Thông thường, khi bạn bắt đầu đặt mục tiêu, lo lắng sẽ xuất hiện. Bạn bắt đầu nghĩ đến mọi thứ có thể xảy ra sai lầm.

Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa giai đoạn ra quyết định với giai đoạn giải quyết vấn đề. Đưa ra quyết định, và sau đó giải quyết vấn đề.

Lo lắng và sợ hãi có thể làm bạn tê liệt. Đó là lý do tại sao bạn không nên tập trung vào “làm thế nào” vào thời điểm này. Thay vào đó, hãy tập trung vào Chúa sẽ hoàn thành mục tiêu như thế nào.

Trong câu 7, Đức Chúa Trời đã ban cho Eliezer một lời hứa. Áp-ra-ham nói, “Chúa đã nói chuyện với tôi và hứa với tôi rằng:“ Ta sẽ ban đất này cho con cháu của ngươi. ” Đây là sự khác biệt giữa người không theo đạo Cơ đốc và người theo đạo Cơ đốc. Việc lập mục tiêu của Cơ đốc nhân luôn dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy để kích thước của Chúa quyết định kích thước mục tiêu của bạn.

4. Mô tả lợi nhuận.

Mọi mục tiêu đều phải có thành quả hoặc phần thưởng. Nếu không có phần thưởng, bạn sẽ không có động lực để hoàn thành nó. Áp-ra-ham mô tả rõ ràng sự đền đáp cho Eliezer trong câu 7: “Từ đó bạn sẽ lấy vợ cho con trai tôi” (GW).

Eliezer được thúc đẩy để lấy vợ cho con trai của chủ. Khi điều đó xảy ra, chủ nhân của anh ta sẽ hài lòng và anh ta sẽ được thưởng.

Tự hỏi bản thân ba câu hỏi:

  • Phần thưởng là gì?
  • Tại sao tôi muốn nó?
  • Tôi sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được nó?

Khi bạn giải quyết tại sao, Chúa sẽ cho bạn thấy Làm sao.

5. Thể hiện ước muốn trong lời cầu nguyện.

Khi bạn cầu nguyện cho những mục tiêu của mình, nó sẽ làm được hai điều.

Đầu tiên, nó tiết lộ mong muốn. Thông thường, Chúa trì hoãn mục tiêu bạn đang hướng tới để xem bạn muốn nó tệ đến mức nào và phân biệt nó với ý thích.

Thứ hai, nó cho thấy sự phụ thuộc của bạn. Nó chứng tỏ cho người khác thấy rằng bạn đang đặt niềm tin vào Chúa để hoàn thành mục tiêu.

Eliezer đã cầu nguyện liên tục trong suốt quá trình này. Ông cầu nguyện trước khi đi tìm vợ của Y-sác (câu 12). Anh ta cầu nguyện sau khi anh ta đến (câu 15). Anh ta cầu nguyện trước mặt gia đình cô gái (câu 52). Anh ấy liên tục tắm mục tiêu của mình trong lời cầu nguyện. Đó là cách mà tất cả Cơ đốc nhân nên tham gia vào mục tiêu của họ.

Tuần tới, tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm năm chiến lược thiết lập mục tiêu từ Sáng thế ký 24.

Post a Comment

Previous Post Next Post