Làm thế nào để lấy lại tầm nhìn của bạn cho Bộ

Năm ngoái, nhiều nhà thờ đã bắt đầu năm 2020 với các bài giảng về khải tượng. Nhiều mục sư đã bỏ qua cơ hội để thuyết giảng về “Tầm nhìn 2020”.

Nhưng bây giờ, khi chúng ta bước sang năm 2021, nhiều mục sư đang đấu tranh để đưa ra tầm nhìn của họ cho năm tiếp theo.

Đó là nơi mà nhiều mục sư đang ở ngay bây giờ. Sau năm kỳ lạ nhất mà bất cứ ai có thể nhớ được, họ chỉ không thể nhìn thấy những gì tiếp theo.

Kinh thánh cho chúng ta biết trong Châm ngôn 29:18, “Nơi nào không có tầm nhìn, dân chúng bị diệt vong ” (KJV). Tầm nhìn không thể thương lượng đối với các nhà lãnh đạo nhà thờ. Hội thánh của bạn cần sự hiện thấy của Đức Chúa Trời.

Từ “khải tượng” trong câu này có nghĩa đen là một giấc mơ. Bạn phải có một ước mơ cho cuộc sống của bạn và cho chức vụ của bạn. Nếu không, nhà thờ của bạn sẽ trôi dạt. Không có ước mơ cho nhà thờ của bạn, dân tộc của bạn sẽ bị diệt vong.

Các sách Phúc âm của Lu-ca và Mác kể câu chuyện về một người mù, Bartimaeus, có thể giúp chúng ta với tư cách là những người lãnh đạo chức vụ học cách nhìn lại và nhận được tầm nhìn của Đức Chúa Trời cho các chức vụ của chúng ta, ngay cả sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua vào năm 2020.

Mỗi phép lạ do Chúa Giê-su thực hiện đều dạy chúng ta điều gì đó. Trong câu chuyện về điều kỳ diệu này, chúng ta thấy một quá trình gồm 5 phần để làm thế nào chúng ta có thể lấy lại tầm nhìn vào năm 2021.

Hãy tin rằng Chúa Giê-xu có thể thay đổi tình hình.

Mọi thứ bắt đầu với hy vọng. Nếu bạn không có hy vọng, bạn không thể đối phó. Bạn phải có hy vọng để thay đổi. Hy vọng thực sự bắt đầu bằng việc tin rằng Chúa Giê-xu có thể thay đổi hoàn cảnh của bạn.

Bartimaeus đã chứng minh điều này ngay từ đầu câu chuyện. Khi Chúa Giê-su đi ngang qua, Kinh Thánh cho biết Bartimaeus đã gọi: “Lạy Chúa Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” (Lu-ca 18:38 CSB).

Bartimaeus tin rằng Chúa Giê-su có thể giúp — và sẽ giúp. Bạn có?

Một trong những lý do khiến nhiều nhà lãnh đạo hội thánh đánh mất hy vọng là họ đang tìm kiếm nó ở những nơi sai lầm. Hy vọng cho nhà thờ của bạn không thể được tìm thấy trong các xu hướng mới nhất. Chúa là nguồn hy vọng duy nhất không bao giờ làm bạn thất vọng.

Bỏ qua tất cả những điều tiếng tiêu cực.

Khi Bartimaeus lên tiếng, những người xung quanh cố gắng làm ông ấy im lặng. Anh ta chỉ là một người ăn xin mù, và Chúa Giê-su là một người thầy quan trọng.

Bartimaeus không đơn độc. Khi bạn bắt đầu tương tác với Đức Chúa Trời về một khải tượng cho Hội thánh của bạn, bạn sẽ nghe thấy những lời chỉ trích. Nếu bản thân họ không có tầm nhìn, họ cũng sẽ không muốn nhà thờ của bạn có một tầm nhìn.

Bạn sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện thấy của Đức Chúa Trời cho chức vụ của mình nếu bạn lắng nghe những tiếng nói tiêu cực. Kinh thánh cho chúng ta biết, “Thật nguy hiểm khi quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn” (Châm ngôn 29:25 GNT). Lo sợ ý kiến ​​của người khác sẽ vô hiệu hóa cảm xúc của bạn. Khoảnh khắc bạn bắt đầu tự hỏi người khác sẽ nghĩ gì khi bạn nắm lấy tầm nhìn của Chúa, bạn đã chết trong nước.

Nhưng Kinh thánh cũng nói, “Nhưng nếu bạn tin cậy Chúa, bạn sẽ được an toàn” (Châm ngôn 29:25 GNT). Hai lựa chọn duy nhất của bạn khi lắng nghe ý kiến ​​của người khác là sợ hãi hoặc tin tưởng.

Chọn một cách khôn ngoan.

Hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa.

Mác 10:49 kể sau khi Ba-ti-mê la lên, Chúa Giê-su nói với những người khác: “Gọi cho anh ấy” (GNT). Và đó là những gì họ đã làm.

Chúa Giê-xu cũng đang gọi bạn và nhà thờ của bạn. Nhưng bạn cần phải lắng nghe nó. Kêu gọi và tầm nhìn đi đôi với nhau. Nếu bạn muốn biết sự hiện thấy của Đức Chúa Trời trong năm tới, bạn phải đón nhận sự kêu gọi của Ngài.

Câu hỏi duy nhất là, tất cả chúng ta sẽ nhấc máy chứ? Một phần trách nhiệm của chúng ta với tư cách là những người lãnh đạo hội thánh là giúp mọi người hiểu và theo đuổi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của họ.

Hội thánh của bạn không thể thực hiện tầm nhìn của Đức Chúa Trời trừ khi Hội thánh của bạn chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Để nghe tiếng Chúa gọi, chúng ta cần dành thời gian lắng nghe Ngài.

Hãy nói với Chúa chính xác những gì bạn muốn.

Chúa Giê-su hỏi Ba-ti-mê: “’Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?’ “Chúa ơi,” anh ta nói, “Tôi muốn xem” (Lu-ca 18:41 CSB). Bartimaeus không đi vào một bài phát biểu dài. Anh ấy không giải thích tại sao anh ấy bị mù. Anh ta chỉ nói với Chúa Giê-su rằng anh ta muốn xem.

Để có được tầm nhìn của Đức Chúa Trời cho chức vụ của mình, bạn cần phải rõ ràng về mục tiêu của mình.

Dành thời gian cầu nguyện về nơi bạn muốn đến trong năm tới — và trong thập kỷ tới. Hãy hỏi Chúa xem Ngài muốn nhà thờ của bạn ở đâu.

Mục tiêu là tuyên bố của niềm tin. Đức Chúa Trời yêu nó khi chúng ta tin cậy Ngài. Khi chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta đang nói với Chúa rằng chúng ta tin rằng Ngài muốn chúng ta ở đâu và chúng ta đang tin tưởng Chúa cho kết quả đó.

Viết những mục tiêu này ra giấy. Nó sẽ làm cho chúng cụ thể hơn và dễ tiếp cận hơn.

Nhận tầm nhìn của bạn trong niềm tin.

Bartimaeus đã làm điều này. Chúa Giêsu nói với anh ta, “Hãy đón nhận tầm nhìn của bạn. . . . Niềm tin của bạn đã cứu bạn ” (Lu-ca 18:42 CSB).

Khi Chúa Giê-su kêu gọi bạn thực hiện một khải tượng, bạn làm những gì Ngài kêu gọi bạn làm. Bạn bước ra ngoài với niềm tin và nhận được tầm nhìn mà anh ấy dành cho bạn.

Đức tin là tin những gì Đức Chúa Trời đã nói với bạn là sự thật bởi vì Ngài là sự thật.

Đã đến lúc tin tưởng vào Chúa cho tầm nhìn của ông ấy cho năm 2021. Ông ấy là người duy nhất có thể biến điều đó thành hiện thực.

Post a Comment

Previous Post Next Post