Showing posts from January, 2022

Bài kiểm tra Bear Bryant

Paul “Bear” Bryant là một huấn luyện viên bóng đá huyền thoại. Trong 38 năm huấn luyện, ông chỉ…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Các blog kinh doanh độc lập là các blog không được hỗ trợ bởi một tổ chức như tạp chí, tờ báo, c…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Mẹo của Sếp trong tuần: Có được một người bạn phát triển khả năng lãnh đạo Nhiều người tập thể d…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Tôi đã nuôi chó trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình. Tôi đã cố gắng đào tạo tất cả họ…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Các blog kinh doanh độc lập là các blog không được hỗ trợ bởi một tổ chức như tạp chí, tờ báo, c…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Lời khuyên của Sếp trong tuần: 4 Câu hỏi Lập kế hoạch Cá nhân Lập kế hoạch phát triển cá nhân củ…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Lời khuyên của Sếp trong tuần: Mọi người có lý do Hầu hết mọi người đều muốn làm điều đúng đắn. …

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Các blog kinh doanh độc lập là các blog không được hỗ trợ bởi một tổ chức như tạp chí, tờ báo, c…

Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Mẹo của Sếp trong tuần: Đầu tiên suôn sẻ, sau đó nhanh chóng Thế giới của bạn chuyển động rất nh…

Hãy thử buông bỏ

“Cha tôi đã nói với tôi khi tôi còn là một cô gái trẻ Một bài học mà anh ấy đã học được, nó đã l…

Load More
That is All