Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Mẹo của Sếp trong tuần: Đầu tiên suôn sẻ, sau đó nhanh chóng


Thế giới của bạn chuyển động rất nhanh và điều đó có thể cám dỗ bạn cố gắng làm những điều mới quá nhanh. Nếu bạn muốn thành thạo một kỹ thuật hoặc quy trình mới, đừng cố gắng đi nhanh ngay lập tức. Hãy dành thời gian để nắm vững quy trình và tìm ra các điểm gấp. Sau đó, tăng dần tốc độ của bạn.

Khi bạn học một quy trình hoặc kỹ thuật mới, hãy nhớ: đầu tiên trôi chảy, sau đó nhanh chóng.

Đây chỉ là một trong 347 mẹo trong ebook của tôi, Trở thành một ông chủ tốt hơn Một mẹo tại một thời điểm.

Vừa được thăng cấp từ người đóng góp cá nhân? Kiểm tra cuốn sách của tôi, Bây giờ bạn là ông chủ: Tận dụng tối đa bước chuyển đổi quan trọng nhất trong kinh doanh.

Post a Comment

Previous Post Next Post