Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Mẹo của Sếp trong tuần: Theo dõi hiệu suất của chính bạn


Đừng phụ thuộc vào người khác để nói cho bạn biết bạn đang làm như thế nào. Đừng chỉ phụ thuộc vào giác quan của bạn. Theo dõi hiệu suất của bạn trên các chỉ số chính để cải thiện kết quả của bạn.

Theo dõi hiệu suất của bạn trên các mục trong danh sách Việc cần làm của bạn. Theo dõi các hoạt động chính mà bạn biết dẫn đến thành công. Theo dõi các Chỉ số Hiệu suất Chính của bạn mỗi ngày.

Giữ nó đơn giản. Bạn sẽ có thể thu thập, đăng và phân tích hiệu suất hàng ngày của mình trong vòng chưa đầy mười lăm phút.

Đây chỉ là một trong 347 mẹo trong ebook của tôi, Trở thành một ông chủ tốt hơn Một mẹo tại một thời điểm.

Vừa được thăng cấp từ người đóng góp cá nhân? Kiểm tra ebook của tôi, Bây giờ bạn là ông chủ: Tận dụng tối đa bước chuyển đổi quan trọng nhất trong kinh doanh.

Post a Comment

Previous Post Next Post