Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Lời khuyên của Sếp trong tuần: 4 Câu hỏi Lập kế hoạch Cá nhân


Lập kế hoạch phát triển cá nhân của bạn bắt đầu khi bạn quyết định những gì bạn muốn. Đây là bốn câu hỏi để giúp bạn.

Những gì bạn muốn có mà bạn không có bây giờ?

Bạn muốn bảo quản những gì?

Bạn muốn tránh điều gì?

Bạn muốn loại bỏ điều gì?

Bắt đầu với những câu hỏi đó và sau đó tinh chỉnh chúng thành các mục tiêu phát triển cá nhân của bạn

Đây chỉ là một trong 347 mẹo trong ebook của tôi, Trở thành một ông chủ tốt hơn Một mẹo tại một thời điểm.

Vừa được thăng cấp từ người đóng góp cá nhân? Kiểm tra cuốn sách của tôi, Bây giờ bạn là ông chủ: Tận dụng tối đa bước chuyển đổi quan trọng nhất trong kinh doanh.

Post a Comment

Previous Post Next Post