Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock


Tôi đã nuôi chó trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình. Tôi đã cố gắng đào tạo tất cả họ, nhưng tôi nghĩ tôi là người học được nhiều nhất.

Tôi đã học được rằng các giống chó khác nhau làm tốt những việc khác nhau. Bassets là tuyệt vời nếu bạn cần đi bộ và theo dõi một cái gì đó. Họ rất vui được chỉ đường cho bạn. Họ rất tuyệt ở điều đó, nhưng họ không biết bơi. Trên thực tế, chúng chìm như một tảng đá.

Bassets không tìm nạp. Ném một quả bóng và thúc giục Basset đuổi theo nó và con chó sẽ nhìn bạn và nói: “Tại sao bạn lại làm như vậy? Bây giờ bạn chỉ cần phải đi lấy nó. “

Nếu bạn cần tìm nạp xong, hãy mua một chiếc Brittany. Họ sẽ tìm nạp cho đến khi họ dừng lại vì kiệt sức.

Doggie Bài học 1: Không phải con chó nào cũng làm tốt những việc giống nhau. Điều này cũng đúng với con người.

Doggie Bài học 2: Bạn có thể huấn luyện một con Basset để tìm nạp nhưng nó sẽ rất vất vả và mất nhiều thời gian. Sử dụng Brittany để tìm nạp có ý nghĩa hơn. Bạn hầu như không phải huấn luyện chúng chút nào. Với mọi người cũng vậy. Họ giỏi một số thứ và không giỏi những thứ khác.

Mặc dù con chó là con chó của “bạn”, bạn là người chăm sóc con chó. Con chó không cho bạn ăn. Bạn cho con chó ăn. Nó giống như một nhà lãnh đạo. Họ có thể là người của “bạn”, nhưng nhiệm vụ của bạn là giúp họ thành công.

Doggie Bài 3: Khi con chó cần đi chơi, con chó cần phải đi ra ngoài. Bạn muốn gì không quan trọng. Công việc của bạn là phục vụ. Nếu không, có thể có hậu quả.

Và sau đó có tiếng sủa. Chó sủa vì rất nhiều lý do hợp lý. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Doggie Bài 4: Đôi khi con chó sủa vì một con chó khác sủa.

Con người cũng vậy. Đôi khi họ hành động thiếu suy nghĩ. Đôi khi họ chỉ đi cùng với những người khác.

Doggie Bài học 5: Chó cảm nhận thế giới khác với con người. Đôi khi họ làm những điều chúng ta không hiểu, nhưng họ có lý do chính đáng. Điều này cũng đúng với con người.

Post a Comment

Previous Post Next Post