Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Lời khuyên của Sếp trong tuần: Cải thiện cá nhân trong 90 ngày


Các nhà quan sát thông thái từ Peter Drucker đến Jack Canfield cho rằng 90 ngày là khoảng thời gian hữu ích để thực hiện một dự án cải thiện bản thân. Có vẻ như nó đủ lâu để đạt được một số tiến bộ đáng kể. Nó đủ ngắn để bạn có thể đánh giá lại thường xuyên.

Lần tới khi bạn muốn thiết lập một thói quen mới, tìm hiểu về một chủ đề đặc biệt hoặc chỉ làm mọi thứ tốt hơn, hãy thử lập kế hoạch trong khung thời gian 90 ngày. Nó làm việc cho tôi.

Đây chỉ là một trong 347 mẹo trong sách điện tử của tôi, Trở thành một ông chủ tốt hơn Một mẹo tại một thời điểm.

Vừa được thăng cấp từ người đóng góp cá nhân? Kiểm tra cuốn sách của tôi, Bây giờ bạn là ông chủ: Tận dụng tối đa bước chuyển đổi quan trọng nhất trong kinh doanh.

Post a Comment

Previous Post Next Post