Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Lời khuyên của Sếp trong tuần: Mọi người có lý do


Hầu hết mọi người đều muốn làm điều đúng đắn. Họ thường có ý định tốt và họ có lý do chính đáng cho những gì họ làm, ngay cả khi họ đưa ra một lựa chọn tồi. Đó là khi từ “Tại sao” có thể là người bạn tốt nhất của bạn.

Hỏi “Tại sao bạn làm điều đó?”

Thành viên trong nhóm của bạn sẽ trả lời bạn, thường dẫn đầu bằng cụm từ, “Tôi đã nghĩ.”

Hỏi tại sao?” lần nữa. Hãy tiếp tục hỏi nó cho đến khi bạn tìm ra nguyên nhân của sự lựa chọn tồi. Nhưng được cảnh báo, thường nó sẽ là một cái gì đó bạn đã nói hoặc đã làm.

Đây chỉ là một trong 347 mẹo trong ebook của tôi, Trở thành một ông chủ tốt hơn Một mẹo tại một thời điểm.

Vừa được thăng cấp từ người đóng góp cá nhân? Kiểm tra cuốn sách của tôi, Bây giờ bạn là ông chủ: Tận dụng tối đa bước chuyển đổi quan trọng nhất trong kinh doanh.

Post a Comment

Previous Post Next Post