Lãnh đạo Ba Sao | Wally Bock

Mẹo của Sếp trong tuần: Bật


Trong Thời đại Công nghiệp khi các ông chủ thường biết nhiều hơn hoặc nhiều hơn về công việc giống như những người làm công việc đó, kiểm soát có thể là cốt lõi của giám sát. Ngày nay, bạn có thể không biết nhiều như những người trong nhóm của bạn về chi tiết công việc của họ.

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy chuyển từ tư duy kiểm soát sang tư duy cho phép. Hãy coi công việc của bạn là tạo điều kiện cho nhóm và thành viên trong nhóm thành công. Điều đó có nghĩa là lắng nghe nhiều hơn và ít nói hơn. Nó có nghĩa là giúp đỡ nhiều hơn là sửa chữa. Và nó thường có nghĩa đơn giản là tránh ra khỏi con đường.

Đây chỉ là một trong 347 mẹo trong ebook của tôi, Trở thành một ông chủ tốt hơn Một mẹo tại một thời điểm.

Vừa được thăng cấp từ người đóng góp cá nhân? Kiểm tra ebook của tôi, Bây giờ bạn là ông chủ: Tận dụng tối đa bước chuyển đổi quan trọng nhất trong kinh doanh.

Post a Comment

Previous Post Next Post